Tiché učenie

autor: Sri Chinmoy
rok vydania: 2013
odporúčaná cena: 3,50 €

Názov tejto knihy „Tiché učenie“ sa môže zdať na prvý pohľad zvláštny, dokonca až paradoxný. Pre myseľ, ktorá je zvyknutá považovať učenie za vysvetľovanie alebo prinajlepšom za praktickú ukážku, môže byť ťažké predstaviť si, že by takýto proces mohol byť tichý, bez slov.

Keď však hovoríme o meditácii, pohybujeme sa v oblasti, kde sa tradične pravda odovzdáva priamo, v tichu, pohľadom, gestom, dotykom. Jedným z najznámejších príkladov je Budhova „prednáška s kvetom“, keď Budha bez slova stál pred veľkým publikom a jeho „prednáška“ spočívala v tom, že držal kvet! Sri Chinmoy hovorí: „Všetci skutoční duchovní Majstri učia meditáciu v tichu.“

Potom nás neprekvapí, že keď takíto Majstri použijú slová, ich spôsob je poetický, paradoxný alebo mantrický, pričom zvuk alebo rytmus slov v podstate vyvoláva vlastnosti vyjadrené slovami. Cieľom je vždy obísť analytickú myseľ a hovoriť priamo k hlbšiemu zdroju vedomia, ktoré Sri Chinmoy nazýva srdcom.

Sri Chinmoy píše: „Vždy by ste mali tvoriť. Vaša tvorba je niečo, čím sa nakoniec stanete. Uvedomíte si, že vaša tvorba nie je ničím iným, ako objavením seba samého.“

„Ašpirácia,“ píše, „je plač v našom srdci. Srdce plače a túži ako horiaci plameň stúpajúci do výšky.“ A tu sa dostávame k podstate jeho učenia, k základnému princípu jeho filozofie. Meditácia nie je len pasívny proces, hoci otvorenosť a vnímavosť sú bezpochyby dôležité. To, čo je rovnako dôležité, je pozitívny, tvorivý prístup a stúpajúca ašpirácia.

„Meditácia nám ukazuje, ako sa môžeme o niečo snažiť a súčasne, ako to môžeme dosiahnuť.“


Úryvky z knihy:

KEĎ
Keď sa koncentruje,
na všetkom záleží.
Keď medituje,
na ničom nezáleží.
Keď kontempluje,
len na Bohu záleží.

Ak cítime, že sme spokojní s tým, čo máme a čím sme, potom nemusíme vstupovať na pole meditácie. Dôvodom, prečo začíname meditovať, je náš vnútorný hlad. Cítime, že v našom vnútri je niečo žiarivé, niečo rozsiahle, niečo božské. Cítime, že túto vec veľmi potrebujeme; lenže práve teraz k nej nemáme prístup. Takže náš hlad pochádza z našej duchovnej potreby.

Meditácia neznamená len päť alebo desať minút ticho sedieť. Vyžaduje si vedomé úsilie. Myseľ musí byť pokojná a tichá, zároveň však musí byť bdelá, aby nedovolila vstúpiť žiadnym rušivým myšlienkam ani túžbam. Keď dokážeme upokojiť a utíšiť myseľ, pocítime, že v nás svitá nové stvorenie. Keď je myseľ tichá a pokojná a celá naša existencia sa stane prázdnou nádobou, naša vnútorná bytosť môže vzývať nekonečný Mier, Svetlo a Blaženosť, aby vstúpili do tejto nádoby a naplnili ju. To je meditácia.

Keď si myslíme, že sme to my, kto sa snaží meditovať, potom sa meditácia zdá zložitá. Ale skutočnú meditáciu nerobíme my. Je to náš Vnútorný kormidelník, Najvyšší, kto stále medituje v nás a cez nás. My sme len nádoba a dovolíme Mu, aby nás naplnil celým Svojím Vedomím. Začíname so svojím vlastným osobným úsilím, ale keď pôjdeme hlboko dovnútra, zistíme, že to, čo nám umožňuje vstúpiť do meditácie, nie je naše úsilie. Je to Najvyšší, ktorý medituje v nás a cez nás s našou vedomou bdelosťou a súhlasom.

Meditáciu musíte cvičiť spontánne, dušeplne a správne. Keď to tak nie je, temné pochybnosti napadnú vašu myseľ a do vášho srdca sa vkradne absolútne sklamanie. A vy pravdepodobne zistíte, že celá vaša existencia bola vhodená do hlbín priepasti.

Na meditáciu potrebujete inšpiráciu. Inšpiráciu môžete získať z kníh. Kúpiť si duchovnú knihu trvá desať sekúnd. Prečítať takúto knihu trvá niekoľko hodín. Vstrebať obsah knihy trvá niekoľko rokov. A žiť podľa pravdy, ktorá sa v nej nachádza, môže trvať nielen celý život, ale aj niekoľko inkarnácií.

Na meditáciu potrebujete ašpiráciu. Vašu spiacu ašpiráciu môže prebudiť fyzická alebo duchovná prítomnosť duchovného učiteľa. On dokáže prebudiť vašu spiacu ašpiráciu. Môže to urobiť ľahko a urobí to pre vás rád. Ašpirácia – to je presne to, čo potrebujete, aby ste dosiahli cieľ svojej cesty. Nemusíte sa obávať o svoju realizáciu. Vaša ašpirácia sa o ňu postará.

Koncentrácia je šíp.

Meditácia je luk.

Keď sa koncentrujete, sústreďujete všetku svoju energiu na určitý jav, aby ste odhalili jeho tajomstvá. Keď meditujete, stúpate do vyššieho vedomia.

Koncentrácia chce preniknúť do predmetu, o ktorý sa usiluje. Meditácia chce žiť v rozľahlosti Ticha.

V koncentrácii sa snažíte preniesť vedomie predmetu priamo do svojho vlastného vedomia. V meditácii stúpate zo svojho obmedzeného vedomia do vyššej a širšej sféry.

Ak chcete zdokonaliť svoje schopnosti, koncentrujte sa. Ak sa chcete ponoriť do seba, meditujte.

Úlohou koncentrácie je, aby vyčistila cestu, keď chce meditácia ísť hlboko dovnútra alebo vysoko hore.

Koncentrácia sa chce zmocniť poznania, na ktoré sa zameriava. Meditácia sa chce stotožniť s poznaním, ktoré hľadá.