Nakladateľstvo Madal Bal

V našej ponuke nájdete knihy o meditácii, čakrách, reinkarnácii a duchovných majstroch, ale aj o športe či výchove, darčekové knihy a široký výber meditačnej a relaxačnej hudby.

Kniha: Drahokamy šťastiaNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 9,35 €

Drahokamy šťastia sú pokladnicou múdrosti a radosti – zbierka krátkych a hlbokých úvah, praktických cvičení a inšpirujúcich aforizmov, z ktorých mnohé vychádzajú po prvý raz. Kapitoly zamerané na témy ako mier, nadšenie, úprimnosť či nádej vytvárajú pestrú tapisériu, v ktorej sú ukryté pravé tajomstvá šťastného, naplneného života.

Kniha: Krídla radostiNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 7,70 €

Kniha o radosti- ako radosť objaviť, udržať si ju a prehlbovať. Nájdete v nej praktické rady, príbehy a aforizmy, ktoré vám krok za krokom môžu pomôcť uvedomiť si jedno z najväčších tajomstiev života: „Hlboko v nás, ukrytá v našom srdci, žiari ticho a veľmi jasne naša duša, tá zvláštna iskra, ktorá spája všetky bytosti s ich božským Zdrojom- oceánom mieru, svetla a čistého šťastia.“

Kniha: Šport a meditácia

vnútorná dimenzia športuNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 13,00 €

Šport ukrýva tajomstvá. Môže sa stať bránou k netušenému vnútornému potenciálu. Meditácia je dobrodružná cesta k nášmu neobmedzenému zdroju. So sústredenou mysľou, vyrovnanými emóciami a správnym postojom sa intenzita, prúd a radosť, ktoré zažívame v športe, môžu stať meditáciou.

Kniha: MeditáciaNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 8,80 €

S jednoduchosťou a zrozumiteľnosťou, ktoré sú charakteristickým znakom kníh Sri Chinmoya, vás táto kniha bude sprevádzať od začiatočnickej úrovne koncentrácie až po pokročilé cvičenia kontemplácie.

Kniha: Tiché učenieNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 3,50 €

Názov tejto knihy „Tiché učenie“ sa môže zdať na prvý pohľad zvláštny, dokonca až paradoxný. Pre myseľ, ktorá je zvyknutá považovať učenie za vysvetľovanie alebo prinajlepšom za praktickú ukážku, môže byť ťažké predstaviť si, že by takýto proces mohol byť tichý, bez slov.

Kniha: Meditácia + CD: Flauta pre meditáciuNovinka

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 13,80 €

„Tvoja myseľ má záplavu otázok.Je iba jeden učiteľ, ktorý ti môže na ne odpovedať. Kto je tým učiteľom? Tvoje srdce, milujúce ticho.“

Kniha: Láska

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 7,00 €

Láska rozširuje naše srdcia. Dávať lásku inej ľudskej bytosti, svetu či Bohu je najväčším darom života. Láska obohacuje každý okamih, každý čin. A pretože sme len ľudia, milujeme, pretože sme milovaní, na oplátku. Beda, ľudská láska je nestála. Svet nás nemiluje. Len v Bohu nachádzame Milovaného, ktorého láska k nám je večná a bezpodmienečná.

Sri Chinmoy jasne popisuje, ako nás Boh miluje viac, než si vôbec dokážeme predstaviť. Jeho očami si začíname uvedomovať pravú podstatu božskej Lásky.

Kniha: Detské srdce a detské sny

alebo ako rásť s duchovnou múdrosťou

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 6,30 €

V tejto knihe ponúka Sri Chinmoy praktické rady k téme, ktorá nie je len snom idealistov, ale životným krédom starostlivých rodičov: ako vychovávať dieťa tak, aby vyrastalo s láskou k Bohu a so sebadávajúcim srdcom pre všetkých.

Kniha: Avatári a Majstri

autor: Sri Chinmoy
odporúčaná cena: 1,00 €

Na príklade veľkých postáv rôznych duchovných tradícií Sri Chinmoy vysvetľuje , akú úlohu hrajú svätci, jogíni, avatári a Majstri v histórii a rozvoji ľudstva.

Kniha: Syn

Divadelná hra o živote Ježiša Krista

autor: Sri Chinmoy

odporúčaná cena: 1,00 €

Príbeh Ježiša Krista, Syna Božieho. V tejto nevšednej hre o živote Ježiša Krista môžeme zakúsiť jeho lásku, súcit, odpustenie. „Buď iba nástrojom“ je hlavným posolstvom hry, ktoré nachádza ozvenu v Kristovom „Nech sa stane Tvoja Vôľa.“

Kniha: Záhrada srdca

Kniha aforizmov pre radosť a inšpiráciu

autor: Sri Chinmoy

odporúčaná cena: 10,90 €

Buď šťastný! Buď šťastný ráno s tím, čo máš. Buď šťastný večer s tým, čím si.

Každý z aforizmov v tejto zbierke znie ako himalájsky zvon, ktorý ozvenou prináša čitateľovi múdrosť dávnych, večných právd spolu s hlbokým pochopením moderného sveta.